Unit 1 Vocabulary

देवनागरी

nf.

devanāgarī

The Devanagari script (also as नागरी nāgarī)

001

अख़बार

nm.

akhbār

newspaper

002

आदमी

nm.

ādmī

man

002

इमारत

nf.

imārat

building

002

ईख

nf.

īkh

sugarcane

002

उल्लू

nm.

ullū

owl

002

ऊन

nf.

ūn

wool

002

ऋषि

nm.

ṛṣi

sage, ascetic

002

एक

num.

ek

one

002

ऐनक

nf.

ainak

spectacles

002

ओखली

nf.

okhlī

a small mortar

002

औरत

nf.

aurat

woman

002

फल

nm.

phal

fruit

003

नाम

nm.

nām

name

003

किताब

nf.

kitāb

book.

003

खिड़की

nf.

khiṛkī

window.

003

कुरसी

nf.

kursī

chair

003

फूल

nm.

phūl

flower

003

रुपया

nm.

rupayā

rupee

003

रूमाल

nm.

rūmāl

handkerchief

003

कृपया

adv.

kṛpayā

please

003

है

vs.

hai

 is

003

झोला

nm.

jholā

shoulder bag

003

कौन

interog.

kaun

who?

003

हैं

vs.

haĩ

are

003

अँगूठा

nm.

ágūṭhā

thumb or big toe

003

आम

nm. & adj.

ām

mango; adj. normal

003

इमली

nf.

imlī

tamarind

003

ईंट

nf.

iṇṭ

brick

003

उँगली

nf.

úgalī

finger

003

ऊपर

adv.

ūpar

up, above

003

एड़ी

nf.

eṛī

heel of foot

003

ऐश

nm.

aiś

life of luxury

003

ऋतु

nf.

ṛtu

season

003

ओस

nf.

os

dew

003

औज़ार

nm.

auzār

tool, implement

003

कान

nm.

kān

ear

004

खाना

nm.

khānā

food

004

गाय

nf.

gāy

cow

004

घर

nm.

ghar

home

004

अंगूर

nm.

aṅgūr

grape

004

कमरा

nm.

kamrā

room

004

खजूर

nm.

khajūr

date palm, a date

004

घड़ी

nf.

ghaṛī

watch, clock

004

गाड़ी

nf.

gāṛī

vehicle, car, carriage

004

पंखा

nm.

paṅkhā

fan

004

कंघी

nf.

kaṅghī

comb

004

काग़ज़

nm.

kāgaz

paper

004

यह

pr.

yah

this

004

क्या

interog.

kyā

what?; and question marker

004